Gravitačný účinok topografických hmôt vo vysokom rozlíšení


Zodpovedný riešiteľ: Bucha Blažejais profil
Identifikátor: 3GRAV_TOPO

Anotácia
Projekt sa zaoberá modelovaním gravitačného účinku topografických hmôt, pričom dôraz je kladený na metódu reziduálneho terénneho modelu (RTM). RTM umožňuje vypočítať vysokofrekvenčné zložky tiažového poľa, ktoré je následne možné použiť na zvýšenie priestorového rozlíšenia globálnych modelov z približne 10 km až na úroveň desiatok metrov. HPC prostriedky budú využité predovšetkým na numerický výpočet časovo náročného Newtonovho integrálu v priestorovej oblasti. Výsledkom projektu bude tiež návrh novej zlepšenej metódy RTM.

Projekt nadväzuje na predchádzajúci projekt riešiteľa: "Modelovanie gravitačného účinku topografie Zeme a ďalších nebeských telies".

Referencia
1) Bucha, B., Hirt, C., Kuhn, M., in press. Cap integration in spectral gravity forward modelling: near- and far-zone gravity effects via Molodensky’s truncation coefficients. Journal of Geodesy, doi: 10.1007/s00190-018-1139-x

2) Rexer, M., Hirt, C., Bucha, B., Holmes, S., 2018. Solution to the spectral filter problem of residual terrain modelling (RTM). Journal of Geodesy 98, 675-690, doi: 10.1007/s00190-017-1086-y

3) Bucha, B., Janák, J., Papčo, J., Bezděk, A., 2016. High-resolution regional gravity field modelling in a mountainous area from terrestrial gravity data. Geophysical Journal International 207, 949-966, doi: 10.1093/gji/ggw311.

4) Bucha, B., Janák, J., 2014. A MATLAB-based graphical user interface program for computing functionals of the geopotential up to ultra-high degrees and orders: Efficient computation at irregular surfaces, Computers and Geosciences 66, 219–227, doi: 10.1016/j.cageo.2014.02.005.

5) Bucha, B., Janák, J., 2013. A MATLAB-based graphical user interface program for computing functionals of the geopotential up to ultra-high degrees and orders, Computers and Geosciences 56, 186–196, doi: 10.1016/j.cageo.2013.03.012.

Štatistika za obdobie:

Vo vybranom období nebol spotrebovaný žiadny čas.
[1] Spotrebovaný strojový čas všetkých skončených úloh, využívajúcich danú aplikáciu.

info Pozn. V publikáciach používajte ako vzor poďakovania nasledujúci text:

We are grateful to the HPC center at the Slovak University of Technology in Bratislava, which is a part of the Slovak Infrastructure of High Performance Computing (SIVVP project, ITMS code 26230120002, funded by the European region development funds, ERDF), for the computational time and resources made available.
© 2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave,  Centrum výpočtovej techniky, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, HPC-Team: hpc [at] stuba.sk