Konvergencia/Divergencia sférických harmonických funkcií na povrchu telesa


Zodpovedný riešiteľ: Bucha Blažejais profil
Identifikátor: 3HARMONICS

Anotácia
Projekt sa zaoberá analýzou konvergencie/divergencie radu sférických harmonických funkcií za účelom spoľahlivej aproximácie gravitačného potenciálu na povrchu Zeme a nebeských telies (Mesiac, asteroidy,...). Projekt nadväzuje na predchádzajúce projekty riešiteľa, predovšetkým ostatný projekt s názvom "Gravitačný účinok topografických hmôt vo vysokom rozlíšení".

Referencia
Bucha, B., Hirt, C., Kuhn, M., 2019. Cap integration in spectral gravity forward modelling up to the full gravity tensor. Journal of Geodesy 93:1707--1737. https://doi.org/10.1007/s00190-019-01277-3

Bucha, B., Hirt, C., Kuhn, M., 2019. Divergence-free spherical harmonic gravity field modelling based on the Runge–Krarup theorem: a case study for the Moon. Journal of Geodesy 93:489--513. https://doi.org/10.1007/s00190-018-1177-4

Štatistika za obdobie:

Vo vybranom období nebol spotrebovaný žiadny čas.
[1] Spotrebovaný strojový čas všetkých skončených úloh, využívajúcich danú aplikáciu.

info Pozn. V publikáciach používajte ako vzor poďakovania nasledujúci text:

We are grateful to the HPC center at the Slovak University of Technology in Bratislava, which is a part of the Slovak Infrastructure of High Performance Computing (SIVVP project, ITMS code 26230120002, funded by the European region development funds, ERDF), for the computational time and resources made available.
© 2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave,  Centrum výpočtovej techniky, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, HPC-Team: hpc [at] stuba.sk