Change of boundary method as a means to solve geodetic boundary value problems


Zodpovedný riešiteľ: Bucha Blažejais profil
Identifikátor: 3COB

Anotácia
Studied is the change of boundary method, the backbone concept of recent high-degree Earth's gravitational field models such as EGM2008. Since a formal mathematical proof is still missing to prove convergence of the method in a general scenario, numerical experiments in a carefully designed synthetic environment are needed, hopefully providing a clue for further theoretical investigations.

Referencia
Bucha B, Sanso F (2021) Gravitational field modelling near irregularly shaped bodies using spherical harmonics: a case study for the asteroid (101955) Bennu. Journal of Geodesy 95:56, doi: https://doi.org/10.1007/s00190-021-01493-w

Bucha, B., Hirt, C., Kuhn, M., 2019. Divergence-free spherical harmonic gravity field modelling based on the Runge–Krarup theorem: a case study for the Moon. Journal of Geodesy 93:489--513. https://doi.org/10.1007/s00190-018-1177-4

Štatistika za obdobie:

Vo vybranom období nebol spotrebovaný žiadny čas.
[1] Spotrebovaný strojový čas všetkých skončených úloh, využívajúcich danú aplikáciu.

info Pozn. V publikáciach používajte ako vzor poďakovania nasledujúci text:

We are grateful to the HPC center at the Slovak University of Technology in Bratislava, which is a part of the Slovak Infrastructure of High Performance Computing (SIVVP project, ITMS code 26230120002, funded by the European region development funds, ERDF), for the computational time and resources made available.
© 2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave,  Centrum výpočtovej techniky, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, HPC-Team: hpc [at] stuba.sk