Algebraická kryptoanalýza ASCON


Zodpovedný riešiteľ: Zajac Pavolais profil
Identifikátor: 3ASCON

Anotácia
V súvislosti so záverečnou prácou Miloslava Smičíka bude potrebné vykonať rozsiahle výpočtové experimenty na vyhodnotenie účinnosti algebraickej kryptoanalýzy metódou riešenia MRHS rovníc voči šifre ASCON. Na tento účel chceme využiť dávkové paralelné výpočty na HPC infraštruktúre.

Výsledky by mali byť využité v príslušnej Bc. práci, a v prípade potvrdenia hypotézy je plánovaná konferenčná a/alebo časopisecká publikácia.

Referencia
https://is.stuba.sk/auth/zp/zp_portal.pl?zp=87164

Štatistika za obdobie:

Vo vybranom období nebol spotrebovaný žiadny čas.
[1] Spotrebovaný strojový čas všetkých skončených úloh, využívajúcich danú aplikáciu.

info Pozn. V publikáciach používajte ako vzor poďakovania nasledujúci text:

We are grateful to the HPC center at the Slovak University of Technology in Bratislava, which is a part of the Slovak Infrastructure of High Performance Computing (SIVVP project, ITMS code 26230120002, funded by the European region development funds, ERDF), for the computational time and resources made available.
© 2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave,  Centrum výpočtovej techniky, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, HPC-Team: hpc [at] stuba.sk