Dizajn Al-TM zliatin pre on-board produkciu vodíka


Zodpovedný riešiteľ: Šulka Martinais profil
Identifikátor: 3_VEGA_DALTM

Anotácia
Projekt je zameraný na dizajn kovových zliatin hliníka Al-TM určených pre on-board produkciu vodíka hydrolýzou, kde TM sú prechodné prvky ako Co, Ni, Pd, Rh. Projekt je rozdelený na teoretickú a experimentálnu časť. Cieľom teoretickej časti je štúdium elektrochemickej stability hliníkových zliatin v závislosti od chemického zloženia. Metódou periodickej DFT budeme sledovať vplyv chemického zloženia na elektródový posun v zliatinách vzhľadom na čistý hliník. Taktiež budeme študovať segregáciu dopovaného prvku, vplyv zloženia na adsorpčné energie vody a budeme sledovať trendy v elektrochemickej stabilite povrchov zliatin po adsorpcii vody. Po experimentálnej stránke budeme študovať vzťah medzi chemickým zložením a mikroštruktúrou zliatin, vplyv podmienok prípravy a rýchlosti ochladzovania na vývoj fázového zloženia. Ďalej budeme elektrochemicky skúmať koróznu aktivitu zliatin s dôrazom na čo najrýchlejšiu produkciu vodíka reakciou s vodou. Vyhodnotíme vplyv typu elektrolytu a popíšeme mechanizmy korózie.

Referencia
Greeley J. & Norskov J. K.; Electrochemical dissolution of surface alloys in acids: Thermodynamic trends from first-principles calculations. ELECTROCHIMICA ACTA 52 (2007), 5829-5836

Štatistika za obdobie:

Spotrebovaný strojový čas: 1 616 [h]

3_VEGA_DALTM - Dizajn Al-TM zliatin pre on-board produkciu vodíka

0 140 280 420 560 700 840 980 1,120 1,260 1,400 Jan. Feb. Mar. Apr. Máj. Jún. Júl. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Spotrebovaný čas [h]
Spotrebovaný čas v aplikáciach
AplikáciaStrojový čas[1]
Turbomole1 160 h
Gaussian 09440 h
[1] Spotrebovaný strojový čas všetkých skončených úloh, využívajúcich danú aplikáciu.

info Pozn. V publikáciach používajte ako vzor poďakovania nasledujúci text:

We are grateful to the HPC center at the Slovak University of Technology in Bratislava, which is a part of the Slovak Infrastructure of High Performance Computing (SIVVP project, ITMS code 26230120002, funded by the European region development funds, ERDF), for the computational time and resources made available.
© 2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave,  Centrum výpočtovej techniky, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, HPC-Team: hpc [at] stuba.sk