DFT a ab initio výpočty magnetických vlastností komplexov prechodných kovov


Zodpovedný riešiteľ: Pavlik Janais profil
Identifikátor: 3DABMAG

Anotácia
Cieľom projektu je hlbšie pochopenie mechanizmu magnetickej výmennej interakcie ("magnetic superexchange") v komplexoch prvkov prvej prechodovej rady, prevažne však Cu, Mn, Fe a Co. Za týmto účelom sú plánované výpočty na úrovni DFT, NEVPT2 a DDCI.

Referencia
Herchel, R.; Váhovská, L.; Potočňák, I.; Trávníček, Z.: Inorg. Chem. 2014, 53(12), 5896-5898.
Herchel, R.; Nemec, I.; Machata, M.; Trávníček, Z.: Inorg. Chem. 2015, 54(17), 8625-8638.
Costa, J. S.; Bandeira, N. A. G.; Le Guennic. B.; Robert, V.; Gamez, P.; Chastanet, G.; Ortiz-Frade, L.; Gasque, L.: Inorg. Chem. 2011, 50, 5696-5705.
Le Guennic. B.; Ben Amor, N.; Maynau, D.; Robert, V.: J. Chem. Theory Comput. 2009, 5, 1506-1510.

Štatistika za obdobie:

Vo vybranom období nebol spotrebovaný žiadny čas.
[1] Spotrebovaný strojový čas všetkých skončených úloh, využívajúcich danú aplikáciu.

info Pozn. V publikáciach používajte ako vzor poďakovania nasledujúci text:

We are grateful to the HPC center at the Slovak University of Technology in Bratislava, which is a part of the Slovak Infrastructure of High Performance Computing (SIVVP project, ITMS code 26230120002, funded by the European region development funds, ERDF), for the computational time and resources made available.
© 2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave,  Centrum výpočtovej techniky, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, HPC-Team: hpc [at] stuba.sk