Výpočet parametrov Spinového Hamiltoniánu komplexov prechodných a vnútorne prechodných kovov


Zodpovedný riešiteľ: Švorec Jozef ais profil
Identifikátor: 3VPSHK

Anotácia
Cieľom projektu je výpočet magnetických vlastností komplexov prechodných alebo vnútorne prechodných kovov identifikovaných pomocou parametrov Spinového Hamiltoniánu ako sú napríklad hodnoty Zeemanovho g tenzora, hyperjemnej interakcie, hodnoty výmennej interakcie alebo parametrami štiepenia v nulovom poli, ktoré sme schopní experimentálne získavať z EPR alebo magnetických meraní.Referencia
Maurice R., Bastardis R., de Graaf C., Suaud N., Mallah T., Guihery N.: Universal Theoretical Approach to Extract Anisotropic Spin Hamiltonians; J. Chem. Theory Comput,. 2009, 5, 2977-2984.

Chibotaru L.F., Ungur L.: Ab initio calculation of anisotropic magnetic properties of complexes. I. Unique definition of pseudospin Hamiltonians and their derivation; J. Chem. Phys,. 2012, 137 (6), 064112 1-22.

Gomez-Coca S., Aravena D., Morales R., Ruiz E.: Large magnetic anisotropy in mononuclear metal complexes; Coord. Chem. Rev,. 2015, 289-290, 379-392.

Neese F.: Predicting of molecular properties and molecular spectroscopy with density functional theory: From fundamental theory to exchange coupling; Coord. Chem. Rev,. 2009, 253 (5-6), 526-563.


Štatistika za obdobie:

Spotrebovaný strojový čas: 16 002 [h]

3VPSHK - Výpočet parametrov Spinového Hamiltoniánu komplexov prechodných a vnútorne prechodných kovov

0 2,000 4,000 6,000 8,000 Jan. Feb. Mar. Apr. Máj. Jún. Júl. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Spotrebovaný čas [h]
Spotrebovaný čas v aplikáciach
AplikáciaStrojový čas[1]
ORCA15 726 h
Gaussian 09276 h
[1] Spotrebovaný strojový čas všetkých skončených úloh, využívajúcich danú aplikáciu.

info Pozn. V publikáciach používajte ako vzor poďakovania nasledujúci text:

We are grateful to the HPC center at the Slovak University of Technology in Bratislava, which is a part of the Slovak Infrastructure of High Performance Computing (SIVVP project, ITMS code 26230120002, funded by the European region development funds, ERDF), for the computational time and resources made available.
© 2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave,  Centrum výpočtovej techniky, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, HPC-Team: hpc [at] stuba.sk