Optimalizácia geometrie, výpočet elektrónovej štruktúry a pod.


Zodpovedný riešiteľ: Sivý Júliusais profil
Identifikátor: 3JSAM2

Anotácia
Optimalizácia geometrie, výpočet elektrónovej štruktúry a z nej vyplývajúcich fyzikálnych a chemických vlastností látok, ktoré sú experimentálne študované na FCHPT STU a spolupracujúcich pracoviskách.

Referencia
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
ADF01 VRÁBEL, Viktor [60 %] - SIVÝ, Július [30 %] - ŠAFAŘ, Peter [5 %] - ŽÚŽIOVÁ, Jozefína [5 %]. Crystal, molecular and electronic structure of (3aS,4S,9aS,9bR)-4-ethyl-2,2-dimethylhexahydro-[1,3]dioxolo[4,5-g] indolizin-7(3aH)-one. In Acta Chimica Slovaca. Vol. 8, no. 1 (2015), s. 22-26. ISSN 1337-978X.
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
ADM01 SIVÝ, Július [60 %] - VRÁBEL, Viktor [20 %] - MARCHALÍN, Štefan [10 %] - ŠAFAŘ, Peter [10 %]. Novel route for synthesis of (S)-1-benzyl-6-oxopiperidine-2-carboxylic acid and its crystal structure. In Asian journal of chemistry. Vol. 27, no. 7 (2015), s. 2635-2638.
ISSN 0970-7077. V databáze: SCOPUS.
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
AFH01 VRÁBEL, Viktor [60 %] - SIVÝ, Július [30 %] - ŠAFAŘ, Peter [10 %]. Crystal, molecular and electronic structure of indolizine derivative. In Trendy a pokroky v analytickej chémii, Kočovce, 3.-4.6.2015 : zborník abstraktov. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2015, S. 72-73. ISBN 978-80-227-4369-3.
AFH02 VRÁBEL, Viktor [60 %] - SIVÝ, Július [30 %] - ŠAFAŘ, Peter [5 %] - MARCHALÍN, Štefan [5 %]. Crystal, electronic structure and O-H..O and C-H..O interactions in two 6-oxopiperidine-2-carboxylic acid derivatives. In ChemZi : Zborník abstraktov 67. zjazd chemikov, 7. - 11.september 2015, Vysoké Tatry, Horný Smokovec. Roč. 11, č. 1 (2015), s. 123-124. ISSN
1336-7242.


Štatistika za obdobie:

Vo vybranom období nebol spotrebovaný žiadny čas.
[1] Spotrebovaný strojový čas všetkých skončených úloh, využívajúcich danú aplikáciu.

info Pozn. V publikáciach používajte ako vzor poďakovania nasledujúci text:

We are grateful to the HPC center at the Slovak University of Technology in Bratislava, which is a part of the Slovak Infrastructure of High Performance Computing (SIVVP project, ITMS code 26230120002, funded by the European region development funds, ERDF), for the computational time and resources made available.
© 2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave,  Centrum výpočtovej techniky, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, HPC-Team: hpc [at] stuba.sk