Kryptoanalýza QC-LDPC McEliecovho kryptosystému


Zodpovedný riešiteľ: Hromada Viliamais profil
Identifikátor: 3QCLDPC

Anotácia
V rámci projektu sa venujeme analýze postkvantového kryptosystému McEliece využívajúceho QC-LDPC kódy. Cieľom projektu je preskúmať odolnosť tohoto systému voči útoku využívajúcemu analýzu dištančného spektra. Pre tieto účely je potrebné v konečnom dôsledku vykonať šifrovanie a dešifrovanie veľkého počtu správ, čo je vhodná úloha pre GRIDové výpočty.

Referencia
1. Tímový projekt "McEliece s použitím QC-LDPC kódov", https://pirati.jmsystems.sk/o-projekte/
2. BALDI, Marco; BODRATO, Marco; CHIARALUCE, Franco. A new analysis of the McEliece cryptosystem based on QC-LDPC codes. In: International Conference on Security and Cryptography for Networks. Springer Berlin Heidelberg, 2008. p. 246-262.
3. GUO, Qian; JOHANSSON, Thomas; STANKOVSKI, Paul. A Key Recovery Attack on MDPC with CCA Security Using Decoding Errors. In: 22nd Annual International Conference on the Theory and Applications of Cryptology and Information Security (ASIACRYPT), 2016. 2016.

Štatistika za obdobie:

Vo vybranom období nebol spotrebovaný žiadny čas.
[1] Spotrebovaný strojový čas všetkých skončených úloh, využívajúcich danú aplikáciu.

info Pozn. V publikáciach používajte ako vzor poďakovania nasledujúci text:

We are grateful to the HPC center at the Slovak University of Technology in Bratislava, which is a part of the Slovak Infrastructure of High Performance Computing (SIVVP project, ITMS code 26230120002, funded by the European region development funds, ERDF), for the computational time and resources made available.
© 2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave,  Centrum výpočtovej techniky, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, HPC-Team: hpc [at] stuba.sk