QTAIM analýza elektrónovej štruktúry komplexov prechodných kovov


Zodpovedný riešiteľ: Gall Mariánais profil
Identifikátor: 3QTAIM

Anotácia
Optimalizácia geometrie a výpočet elektrónovej štruktúry komplexov prechodných kovov zahŕňajúca QTAIM analýzu elektrónovej hustoty a z nej vyplývajúce fyzikálne a chemické vlastnosti. Vypočítaná elektrónová štruktúra je následne porovnávaná s výsledkami experimentálnej elektrónovej štruktúry získanej pomocou RTG merania.

Referencia
1.Gall M., Breza M.: QTAIM study of transition metal complexes with cyclophosphazene-based multisite ligands II. Cobalt(II) complexes. Polyhedron 31(1), 570-574 (2012)
2.Gall M., Breza M.: QTAIM study of transition metal complexes with cyclophosphazene-based multisite ligands I: Zinc(II) and nickel(II) complexes. Polyhedron 28(3), 521–524 (2009)


Štatistika za obdobie:

Vo vybranom období nebol spotrebovaný žiadny čas.
[1] Spotrebovaný strojový čas všetkých skončených úloh, využívajúcich danú aplikáciu.

info Pozn. V publikáciach používajte ako vzor poďakovania nasledujúci text:

We are grateful to the HPC center at the Slovak University of Technology in Bratislava, which is a part of the Slovak Infrastructure of High Performance Computing (SIVVP project, ITMS code 26230120002, funded by the European region development funds, ERDF), for the computational time and resources made available.
© 2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave,  Centrum výpočtovej techniky, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, HPC-Team: hpc [at] stuba.sk