Experimentálna elektrónová štruktúra


Zodpovedný riešiteľ: Kožíšek Jozefais profil
Identifikátor: 3XRAY100K

Anotácia
Integrácia experimentálnych difrakčných dát (Stoe StadiVary) programom EVAL15
súčasne na viacerých CPU.

Referencia
EVAL15: a diffraction data integration method based on ab initio predicted profiles. J. Appl. Cryst. 43, (2010) 70-82

Štatistika za obdobie:

Spotrebovaný strojový čas: 318 [h]

3XRAY100K - Experimentálna elektrónová štruktúra

0 500 1,000 Jan. Feb. Mar. Apr. Máj. Jún. Júl. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Spotrebovaný čas [h]
Spotrebovaný čas v aplikáciach
AplikáciaStrojový čas[1]
[1] Spotrebovaný strojový čas všetkých skončených úloh, využívajúcich danú aplikáciu.

info Pozn. V publikáciach používajte ako vzor poďakovania nasledujúci text:

We are grateful to the HPC center at the Slovak University of Technology in Bratislava, which is a part of the Slovak Infrastructure of High Performance Computing (SIVVP project, ITMS code 26230120002, funded by the European region development funds, ERDF), for the computational time and resources made available.
© 2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave,  Centrum výpočtovej techniky, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, HPC-Team: hpc [at] stuba.sk