Nové pyridoindolové deriváty na prevenciu chronických komplikácií v diabete


Zodpovedný riešiteľ: Májek Pavelais profil
Identifikátor: 3QSAR-DPI

Anotácia
Projekt je zameraný na získanie optimálnych štruktúr pyridoindolových látok s očakávanou inhibičnou aktivitou voči enzýmu aldóza reduktáza, ako aj s ďaľšími vlastnosťami, ktoré môžu zabezpečiť ich účinnosť ako liečivá pri prevencii komplikácií v neskorom diabete, hlavne 2. typu. Na optimalizáciu sa použije program Gaussian 90 a metódy DFT, resp ab initio, podľa potreby. Databáza látok bude ďalej spracovaná na odhad farmakodynamických a farmakokinetických vlastností.

Referencia
1. Projekt APVV-15-0455: G-LUCK - Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. Zodpovedná riešiteľka Magdaléna Májeková.
2. Projekt COST CA15135: Mutalig: Viac-cieľový model pre inovatívnu identifikáciu látok v procese objavovania liečiv. Magdaléna Májeková člen Management Committee.
3. MÁJEKOVÁ, Magdaléna - BALLEKOVÁ, Jana - PRNOVÁ, Marta - ŠTEFEK, Milan. Structure optimization of tetrahydropyridoindole-based aldose reductase inhibitors improved their efficacy and selectivity. In Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2017, vol. 25, no. 24, p. 6353-6360.
4. BALLEKOVÁ, Jana - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - ŠTEFEK, Milan. Does inhibition of aldose reductase contribute to the anti-inflammatory action of setipiprant? In Physiological Research, 2017, vol. 66, no. 4, p. 687-693.
5. MÁJEK, Pavel - GROBARČÍK BALLEKOVÁ, Jana - CHRASTINOVÁ, Barbora - MÁJEKOVÁ, Magdaléna. Indoles - Inhibitors of Aldose Reductase. In World Academy of Science, Engineering and Technology: 19th International Conference on Chemometrics in Analytical Chemistry, Vancouver, Canada, August 7-8, 2017. s. 8.


Štatistika za obdobie:

Vo vybranom období nebol spotrebovaný žiadny čas.
[1] Spotrebovaný strojový čas všetkých skončených úloh, využívajúcich danú aplikáciu.

info Pozn. V publikáciach používajte ako vzor poďakovania nasledujúci text:

We are grateful to the HPC center at the Slovak University of Technology in Bratislava, which is a part of the Slovak Infrastructure of High Performance Computing (SIVVP project, ITMS code 26230120002, funded by the European region development funds, ERDF), for the computational time and resources made available.
© 2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave,  Centrum výpočtovej techniky, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, HPC-Team: hpc [at] stuba.sk