Ab initio calculations of NMR properties


Zodpovedný riešiteľ: Antusek Andrejais profil
Identifikátor: 3NMR

Anotácia
Ab initio calculations of NMR properties - correlation effects, relativistic effects, solvent effects, nuclear magnetic dipole moments.

Referencia
M. Jaszunski, A. Antusek, P. Garbacz, K. Jackowski, W. Makulski, M. Wilczek, "The determination of accurate nuclear magnetic dipole moments and direct measurement of NMR shielding constants", Progress in NMR Spectroscopy, 67, 49-63, 2012

A. Antusek, F. Holka, „Absolute shielding scales for Al, Ga, and In and revised nuclear magnetic dipole moments of 27Al, 69Ga, 71Ga, 113In, and 115In nuclei“, J. Chem. Phys., 143, 074301, 2015

Štatistika za obdobie:

Spotrebovaný strojový čas: 22 941 [h]

3NMR - Ab initio calculations of NMR properties

0 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000 Jan. Feb. Mar. Apr. Máj. Jún. Júl. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Spotrebovaný čas [h]
Spotrebovaný čas v aplikáciach
AplikáciaStrojový čas[1]
Vlastný13 811 h
Vlastný13 811 h
Gaussian 098 689 h
[1] Spotrebovaný strojový čas všetkých skončených úloh, využívajúcich danú aplikáciu.

info Pozn. V publikáciach používajte ako vzor poďakovania nasledujúci text:

We are grateful to the HPC center at the Slovak University of Technology in Bratislava, which is a part of the Slovak Infrastructure of High Performance Computing (SIVVP project, ITMS code 26230120002, funded by the European region development funds, ERDF), for the computational time and resources made available.
© 2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave,  Centrum výpočtovej techniky, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, HPC-Team: hpc [at] stuba.sk