Totálna viditeľnosť na gridoch s vysokým rozlíšením


Zodpovedný riešiteľ: Rášová Alexandraais profil
Identifikátor: 3TVIEW02

Anotácia
Totálna viditeľnosť vyjadruje vlastnosti krajiny z pohľadu jej otvorenosti/uzavretosti. Umožňuje identifikovať dominantné lokality a štruktúry, ako aj lokality s najlepším výhľadom na okolie.

Výpočet totálnej viditeľnosti je veľmi náročný. V predchádzajúcom projekte sme otestovali optimalizácie algoritmu a rozlíšenia vstupných dát. Cieľom nadväzujúceho projektu je otestovať ďalšie varianty výpočtu (výška pozorovateľa, pozorovací rádius) tak, aby sme našli optimálne nastavenia pre rôzne aplikačné využitia. Vo výpočtoch budú použité gridy s vysokým rozlíšením (digitálne výškové modely odvodené z lidarových dát).

Výsledky budú využité v oblasti priestorovej archeológie.

Referencia
LLOBERA, M. 2003. Extending GIS-based visual analysis: the concept of visualscapes. International Journal of Geographical Information Science, 17(1), 25--48.

RÁŠOVÁ, A. 2018. Substanciálna analýza viditeľnosti v prostredí GIS. Dizertačná práca. Slovenská technická univerzita v Bratislave.

Štatistika za obdobie:

Vo vybranom období nebol spotrebovaný žiadny čas.
[1] Spotrebovaný strojový čas všetkých skončených úloh, využívajúcich danú aplikáciu.

info Pozn. V publikáciach používajte ako vzor poďakovania nasledujúci text:

We are grateful to the HPC center at the Slovak University of Technology in Bratislava, which is a part of the Slovak Infrastructure of High Performance Computing (SIVVP project, ITMS code 26230120002, funded by the European region development funds, ERDF), for the computational time and resources made available.
© 2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave,  Centrum výpočtovej techniky, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, HPC-Team: hpc [at] stuba.sk