Spinový prechod v dvoch štvorjarových komplexoch Co(III)-Fe(III)3


Zodpovedný riešiteľ: Pavlik Janais profil
Identifikátor: 3SCOFE3

Anotácia
V rámci projektu bude študovaný magnetizmus štvorjadrového komplexu Co(III)-Fe(III)3 vykazujúceho čiastočný spinový prechod. Ide iba o druhý systém vykazujúci takéto magentické správanie[1]. Stratégia práce vychádza z výpočtu energie jednotlivých možných spinových stavov železitých centier pomocou moderných DFT metód (ktorý zahŕňa optimalizáciu molekúl s a bez uvažovania prítomnosti rozpúšťadla v kryštáloch)[2,3] a z výpočtu magnetických parametrov železitých centier na úrovni CASSCF+NEVPT2.

Referencia
[1] R. Herchel, R. Boča, M Gembický, J. Kožíšek, F. Renz, Inorg. Chem. 43 (2004) 4103-4105.
[2] J. Tao, J.P. Perdew, V.N. Staroverov, G.E. Scuseria, Phys. Rev. Lett. 91 (2003) 146401.
[3] S. Grimme, C. Bannwarth, P, Shushkov, J. Chem. Theor. Comput. 13 (2017) 1989-2009.

Štatistika za obdobie:

Vo vybranom období nebol spotrebovaný žiadny čas.
[1] Spotrebovaný strojový čas všetkých skončených úloh, využívajúcich danú aplikáciu.

info Pozn. V publikáciach používajte ako vzor poďakovania nasledujúci text:

We are grateful to the HPC center at the Slovak University of Technology in Bratislava, which is a part of the Slovak Infrastructure of High Performance Computing (SIVVP project, ITMS code 26230120002, funded by the European region development funds, ERDF), for the computational time and resources made available.
© 2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave,  Centrum výpočtovej techniky, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, HPC-Team: hpc [at] stuba.sk