Synergia experimentu a teórie: antioxidačný efekt derivátov fenolových zlúčenín


Zodpovedný riešiteľ: Lukeš Vladimírais profil
Identifikátor: 3SKSRB180016

Anotácia
V bunkách ľudského tela sa neustále vytvárajú vysoko reaktívne voľné radikály a iné reaktívne častice. Ak množstvo prítomných reaktívnych radikálov prekročí vnútornú antioxidačnú kapacitu organizmu, nastane
oxidačný stres. Tvoriace sa voľné radikály, najmä reaktívne formy kyslíka (ROS – reactive oxygen species), predstavujú jednu z hlavných príčin oxidačnej degradácie biomolekúl. Urýchľujú starnutie a zvyšujú riziko rôznych neurodegeneratívnych ochorení, napríklad amyotrofickej laterálnej sklerózy, Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby. Oxidačný stres a následné poškodenie biomolekúl možno znížiť prírodnými a syntetickými (poly)fenolovými látkami s antioxidačným účinkom. Antioxidanty sú schopné
zachytávať voľné radikály za vzniku stabilnejších častíc. (Poly)fenolové zlúčeniny vykazujú aj iné prospešné biologické účinky ako protirakovinové a protizápalové. Polyfenolové kyseliny alebo polyfenoly obsahujúce kumarínovú jednotku predstavujú dôležitých zástupcov tejto širokej triedy antioxidantov. Preto sa tento projekt zameriava na ich syntézu, stanovenie in vitro antioxidačnej kapacity, určenie preferovaného mechanizmu zachytávania radikálov (HAT – Hydrogen Atom Transfer, SPLET – Sequential
Proton Loss – Electron Transfer, SET-PT Single Electron Transfer – Proton Transfer a RAF – Radical Adduct Formation) z hľadiska termodynamiky a kinetiky týchto dejov modernými kvantovochemickými metódami. Získané výsledky budú konfrontované a korelované s vlastnými a publikovanými
experimentálnymi údajmi.

Referencia
Z.D. Petrović, J. Đorović, D. Simijonović, V.P. Petrović, and Z. Marković, RSC Adv. 2015, 5, 24094-24100.
İ. Gülçin, Arch. Toxicol. 2012, 86, 345–391.
A. Galano, G. Mazzone, R. Álvarez-Diduk, T. Marino, J.R. Alvarez-Idaboy, N. Russo, Annu. Rev. Food Sci. Technol. 2016, 7, 335–352.
H.-Y. Zhang, Current Computer-Aided Drug Design 2005, 1, 257-273.

Štatistika za obdobie:

Spotrebovaný strojový čas: 8 539 [h]

3SKSRB180016 - Synergia experimentu a teórie: antioxidačný efekt derivátov fenolových zlúčenín

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 Jan. Feb. Mar. Apr. Máj. Jún. Júl. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Spotrebovaný čas [h]
Spotrebovaný čas v aplikáciach
AplikáciaStrojový čas[1]
Gaussian 168 540 h
[1] Spotrebovaný strojový čas všetkých skončených úloh, využívajúcich danú aplikáciu.

info Pozn. V publikáciach používajte ako vzor poďakovania nasledujúci text:

We are grateful to the HPC center at the Slovak University of Technology in Bratislava, which is a part of the Slovak Infrastructure of High Performance Computing (SIVVP project, ITMS code 26230120002, funded by the European region development funds, ERDF), for the computational time and resources made available.
© 2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave,  Centrum výpočtovej techniky, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, HPC-Team: hpc [at] stuba.sk