Hľadanie optimálnych parametrov genetických algoritmov


Zodpovedný riešiteľ: Antal Eugenais profil
Identifikátor: 3ANTAL-2019

Anotácia
Výskum je zameraný na hľadanie optimálnych parametrov genetických algoritmov. Cieľom je optimalizácia kryptoanalýzy klasických šifier v GRIDovom prostredí. Ďalším cieľom projektu je zapojenie študentov do výskumu a využitie prostriedkov SIVVP pri zložitých výpočtoch.


Referencia
[1] ANTAL, Eugen. Modern cryptanalysis of classical ciphers. In CECC 2016 : The 16th central european conference on cryptology. Piestany, Slovakia. June 22 - 24, 2016. Bratislava : STU, 2016, S. 29-33.
[2] ANTAL, Eugen. Nature-inspired heuristic methods in classical cipher cryptanalysis. In Norwegian-slovakian workshop in crypto : Bergen, Norway. February 8 - 10, 2016. 1. ed. Bratislava : Slovak University of Technology, 2016, S. 25-33. ISBN 978-80-227-4541-3.
[3] ELIÁŠ, Martin - ANTAL, Eugen. Lúštenie historických šifier na GRIDe. Diplomová práca. Bratislava, 2017

Štatistika za obdobie:

Vo vybranom období nebol spotrebovaný žiadny čas.
[1] Spotrebovaný strojový čas všetkých skončených úloh, využívajúcich danú aplikáciu.

info Pozn. V publikáciach používajte ako vzor poďakovania nasledujúci text:

We are grateful to the HPC center at the Slovak University of Technology in Bratislava, which is a part of the Slovak Infrastructure of High Performance Computing (SIVVP project, ITMS code 26230120002, funded by the European region development funds, ERDF), for the computational time and resources made available.
© 2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave,  Centrum výpočtovej techniky, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, HPC-Team: hpc [at] stuba.sk