Skúmanie vplyvu svetlom indukovanej izomerizácie na magnetizmus anorganických komplexov


Zodpovedný riešiteľ: Pavlik Janais profil
Identifikátor: 3AZOMAG

Anotácia
V rámci projektu bude študovaný magnetizmus série Fe(II) komplexov vykazujúcich svetlom indukovanú izomerizáciu dvojitých väzieb na ligandoch, ktorá následne ovplyvňuje spinový stav komplexov. V prvom kroku sa budeme pokúšať dizajnovať vhodný ligand, pomocou štúdia vzťahu jeho štruktúry a aktivačnej energie rotácie okolo dvojitej väzby. Stratégia výpočtov bude vychádzať zo súčasnej konštrukcie šiestich singletových stavov pomocou metódy CAS[4,3]SCF+NEVPT2[1]. V ďalšom kroku sa pokúsime o predpoveď základných spinový stavov komplexov pomocou novej a veľmi sľubnej metódy DLPNO-CCSD(T)-F12[2].

Referencia
[1] D. Pirone, N. A. G. Bbandeira, B. Tylkowski, E. Boswell, R. Labeque, R. G. Walls, M. Giamberini, Polymers 12 (2020) 1019.
[2] B. M. Floser, Y. Guo, C. Riplinger, F. Tuczek, F. Neee, J. Chem. Theor. Comput. 16 (2020) 2224-2235.

Štatistika za obdobie:

Vo vybranom období nebol spotrebovaný žiadny čas.
[1] Spotrebovaný strojový čas všetkých skončených úloh, využívajúcich danú aplikáciu.

info Pozn. V publikáciach používajte ako vzor poďakovania nasledujúci text:

We are grateful to the HPC center at the Slovak University of Technology in Bratislava, which is a part of the Slovak Infrastructure of High Performance Computing (SIVVP project, ITMS code 26230120002, funded by the European region development funds, ERDF), for the computational time and resources made available.
© 2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave,  Centrum výpočtovej techniky, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, HPC-Team: hpc [at] stuba.sk