Štúdium chemickej a elektrónovej štruktúry nových organických zlúčenín s bioinšpirovanými stavebnými jednotkami


Zodpovedný riešiteľ: Lukeš Vladimírais profil
Identifikátor: 31046121

Anotácia
Hlavným cieľom projektu je štúdium a analýza vzťahov medzi chemickou a elektrónovou štruktúrou nových molekúl, kde sa kombinuje štruktúrny motív prírodnej zlúčeniny so syntetickou organickou molekulou. Výsledky
výskumu povedú k návrhu nových perspektívnych zlúčenín, pričom chemická modifikácia umožní modulovať ich foto-fyzikálne a elektrické vlastnosti. Pri teoretickom výskume budú aplikované metódy kvantovej chémie.


Referencia
Prehľad problematiky: Nicotra, F., in Organic and Biomolecular Chemistry, Ed. Nicotra, F., in Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), Developed under the Auspices of the UNESCO, Eolss Publishers, Oxford,UK, [http://www.eolss.net] (2014).


Štatistika za obdobie:

Spotrebovaný strojový čas: 76 603 [h]

31046121 - Štúdium chemickej a elektrónovej štruktúry nových organických zlúčenín s bioinšpirovanými stavebnými jednotkami

0 6,000 12,000 18,000 24,000 30,000 Jan. Feb. Mar. Apr. Máj. Jún. Júl. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Spotrebovaný čas [h]
Spotrebovaný čas v aplikáciach
AplikáciaStrojový čas[1]
Gaussian 1640 976 h
Gaussian 0935 295 h
[1] Spotrebovaný strojový čas všetkých skončených úloh, využívajúcich danú aplikáciu.

info Pozn. V publikáciach používajte ako vzor poďakovania nasledujúci text:

We are grateful to the HPC center at the Slovak University of Technology in Bratislava, which is a part of the Slovak Infrastructure of High Performance Computing (SIVVP project, ITMS code 26230120002, funded by the European region development funds, ERDF), for the computational time and resources made available.
© 2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave,  Centrum výpočtovej techniky, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, HPC-Team: hpc [at] stuba.sk