Binárne P-kódy


Zodpovedný riešiteľ: Hromada Viliamais profil
Identifikátor: 3PCODES

Anotácia
V rámci projektu sa venujeme analýze binárnych P-kódov a ich zobrazenia na binárne reťazce. Cieľom projektu je preskúmať možnosti kódovania/dekódovania P-kódu do/z binárneho reťazca. Nadväzujúci výskum je preskúmať možnosti využitia P-kódov pri zostrojení šifrovacieho algoritmu, ktorého kľúčom je slovník nejakého P-kódu. Pre tieto účely je potrebné vykonať množstvo štatistických meraní z hľadiska distribúcie P-kódov dekódovateľných z binárneho reťazca, čo je vhodná úloha pre GRIDové výpočty.

Referencia
GROŠEK, Otokar; HROMADA, Viliam: On a Recognition of P-codes. Článok v príprave.
BOBROW, L. S.; HAKIMI, S. Louis. Graph theoretic prefix codes and their synchronizing properties. Information and Control, 1969, 15.1: 70-94.

Štatistika za obdobie:

Vo vybranom období nebol spotrebovaný žiadny čas.
[1] Spotrebovaný strojový čas všetkých skončených úloh, využívajúcich danú aplikáciu.

info Pozn. V publikáciach používajte ako vzor poďakovania nasledujúci text:

We are grateful to the HPC center at the Slovak University of Technology in Bratislava, which is a part of the Slovak Infrastructure of High Performance Computing (SIVVP project, ITMS code 26230120002, funded by the European region development funds, ERDF), for the computational time and resources made available.
© 2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave,  Centrum výpočtovej techniky, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, HPC-Team: hpc [at] stuba.sk