Softvér


 • Kvantová chémia / Molekulové modelovanie
 • Technologické a materialové simulácie
 • Matematické a štatistické modelovanie
 • Vývojárske nástroje, matematické a MPI knižnice

 

Kvantová chémia / Molekulové modelovanie

 • CP2K 2.5.1
 • Crystall
 • DIRAC 14
 • Gaussian g09 (Licencia STU)
 • ORCA 3.0.3, 4.0.0.2
 • NWChem 6.1.1, 6.6
 • Molcas 8.0sp1, Molcas 8.2
 • Turbomole 7.0.2, 7.1.1

Technologické a materiálové simulácie

 • ANSYS 15.0.7 (Mechanical,CFX,Fluent) - dokumentacia
 • SYSWELD/SYSTUS, PAMSTAMP, PROCAST 2015.1

Matematické a štatistické modelovanie 

 • GridMathematica 9.0
 • Matlab R2015b

Vývojárske nástroje, matematické a MPI knižnice

 • GNU C/C++/Fortran kompilátor 4.4.7 (OS), 4.7.4, 4.8.4, 4.9.3, 5.4, 6.3
 • Intel C/C++/Fortran kompilátor 2013 SP1 (14.0.4) + MKL
 • PGI C/C++/Fortran/CUDA kompilátor 2013 (13.10)
 • Python 2.6.6
 • FFTW3 3.3.5
 • OpenBLAS 0.2.18 (blas+lapack)
 • MVAPICH 1.8a2, 2.0, 2.2
 • OpenMPI 1.4.5, 1.6.5, 1.8.8, 1.10.7, 2.1.1
© 2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave,  Centrum výpočtovej techniky, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, HPC-Team: hpc [at] stuba.sk