DokumentyPopis dokumentuDátum vloženia
Informácia k postupu registrácie na HPC STUBA
 • Registračný proces
 • Registrácia používateľov partnerov SIVVP
 • Prihlasovanie
Stiahnúť dokument31.01.2014

Licencia ANSYS

Stiahnúť dokument02.09.2014

Rokovací poriadok Rady STU pre vysokovýkonné počítanie (RVVP)

Stiahnúť dokument07.03.2014

Rada pre vysokovýkonné počítanie STU

Stiahnúť dokument07.03.2014

ANSYS CFX-Solver Manager používateľský manuál

Pre prihlásených26.09.2014

ANSYS Fluent používateľský manuál

Pre prihlásených26.09.2014

ANSYS Mechanical APDL Parallel Processing používateľský manuál

Pre prihlásených26.09.2014
Používateľský manuál
 • Schvaľovanie
  • Nové žiadosti
 • Projekty
  • Nový projekt
  • Detaily projektu
   • Pripojenie sa k projektu
   • Spoluriešitelia
   • Štatistiky
   • Platnosť a výsledky projektu
    • Pridávanie výsledkov
    • Predĺženie projektu
  • Prostriedky SIVVP
 • Profil
Pre prihlásených07.03.2014
Informácia pre schvaľovateľa pracoviska
 
Schvaľovateľ pracoviska vybavuje žiadosti používateľov daného pracoviska.
 • evidencia projektov, registrácií
 • výsledky a predlžovanie projektov
Pre schvaľovateľov31.01.2014

Informácia pre schvaľovateľa pre počítanie u partnerov SIVVP

Schvaľovateľ pre počítanie u partnerov SIVVP vybavuje žiadosti využívania zdrojov daného partnera SIVVP pre projekty domácich (STUBA) používateľov.

Pre schvaľovateľov31.01.2014
© 2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave,  Centrum výpočtovej techniky, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, HPC-Team: hpc [at] stuba.sk