Vitajte


Vitajte na špecializovanej stránke pre vysokovýkonné počítanie celouniverzitného pracoviska Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Centra výpočtovej techniky STU (CVT ) .

 

V rámci národného projektu Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie (SIVVP) (Opatrenie 3.1 ITMS kód projektu 26230120002), ktorý je financovaný z prostriedkov  Európskej únie (pozri www.sivvp.sk), CVT zabezpečuje prevádzku výpočtového  klastra IBM iDataPlex v tejto konfigurácii.

CVT je súčasne okrem iného pracoviskom zabezpečujúcim kooperovaný prístup na ďalšie superpočítače v rámci projektu SIVVP na Slovensku. Hlavný parner projektu je Výpočtové stredisko SAV, partneri sú Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav informatiky SAV, Žilinská univerzita v Žiline, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Ústav experimentálnej fyziky SAV.

Projekt SIVVP umožňuje realizáciu veľmi zložitých numerických výpočtov pre oblasť výskumu a vývoja a poskytuje rovnocenné pripojenie do existujúcich európskych vysokovýkonných výpočtových systémov.

Skúšobná prevádzka výpočtového klastra STU BA bola zahájená dňa 2.7.2012. Systém je v riadnej prevádzke od slávnostného otvorenia hlavného superpočítača projektu na SAV dňa 19.10.2012. Klastrový výpočtový systém je na STU v Bratislave prevádzkovaný v nepretržitej prevádzke 365 dní v roku 24 hod. denne.

iDataPlex

 

© 2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave,  Centrum výpočtovej techniky, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, HPC-Team: hpc [at] stuba.sk