Projekty


Štatistika za obdobie:


« < strana 1 / 3 > » Položiek na stránku: 10 20 50 Všetky
Projekt (25)AzZaZodpovedný riešiteľAzZaStrojový čas[1]AzZaEnergie[2]AzZa
Ab initio elektronova struktura komplexov prechodnych kovov a organickych zlucenin
Vypocty interakcnych kriviek, optimalnych geometrii komplexov, elektronovej struktury, dynamickeho spravania sa komplexov. Vypocty siahaju od nerelati... viac...
Bučinský Lukáš
STU - FChPT
110 281 h1 102,81 €
Ab initio elektronova struktura komplexov prechodnych kovov a organickych zlucenin
Vypocty interakcnych kriviek, optimalnych geometrii komplexov, elektronovej struktury, dynamickeho spravania sa komplexov. Vypocty siahaju od nerelati... viac...
Bučinský Lukáš
STU - FChPT
23 852 h238,52 €
Aeroelasticita budov
Cieľom predkladaného projektu je tvorba matematických modelov pre skúmané objekty vo veternom tunely. Pri tvorbe jednotlivých matematických modelov bu... viac...
Macák Marek
STU - SvF
15 h0,16 €
Cryptographic vulnerability of soft-decision decoding algorithms
Guo et al. recently presented a reaction attack against the QC-MDPC McEliece cryptosystem. Their attack is based on the observation that when a bit-fl... viac...
Fabšič Tomáš
STU - FEI
37 323 h373,24 €
DFT a ab initio výpočty magnetických vlastností komplexov prechodných kovov
Cieľom projektu je hlbšie pochopenie mechanizmu magnetickej výmennej interakcie ("magnetic superexchange") v komplexoch prvkov prvej prechodovej rad... viac...
Pavlik Jan
STU - FChPT
185 643 h1 856,44 €
Dizajn Al-TM zliatin pre on-board produkciu vodíka
Projekt je zameraný na dizajn kovových zliatin hliníka Al-TM určených pre on-board produkciu vodíka hydrolýzou, kde TM sú prechodné prvky ako Co, Ni, ... viac...
Šulka Martin
STU - MtF
96 139 h961,40 €
DNApuzzleDNA
Projekt má za cieľ výskum v oblasti návrhu paralelných metód na riešenie vybraných úloh bioinformatiky so zameraním na sekvenovanie DNA. Okrem biolo... viac...
Lucká Mária
STU - FIIT
873 h8,73 €
Elektrónová štruktúra komplexov prechodných kovov
Optimalizácia geometrie, výpočet elektrónovej štruktúry a z nej vyplývajúcich fyzikálnych a chemických vlastností komplexov prechodných kovov, ktoré s... viac...
Breza Martin
STU - FChPT
149 122 h1 491,23 €
Fluent a jeho možnosti pre modelovanie vplyvu vetra
Praca v softveri ansys s vyuzitim fluentu pre co najpresnejsie namodelovanie aerodynamiky budov. viac...
Cruz Samuel
STU - SvF
255 h2,56 €
Interactions in bio and nanosystems
The bonding characteristics including chemical and hydrogen bonds up to weak intermolecular interactions are essential in apparently remote areas like... viac...
Holka Filip
STU - MtF
94 254 h942,55 €
697 762 h6 977,63 €
[1] Spotrebovaný strojový čas všetkých skončených úloh daného projektu.
[2] Odhadované náklady za energie všetkých skončených úloh, financované z rozpočtu STU.
© 2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave,  Centrum výpočtovej techniky, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, HPC-Team: hpc [at] stuba.sk