Štatistiky


Obsadenie procesorovZaťaženie klastraPomerné obsadenie procesorov
projektami
Obsadenie procesorov
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 voľné 65.38% 3KONFORMERY 9.62% 3COMPLEX 7.69% 3VEGA-10594 7.69% 3AI_ELE_STR3 3.85% 3DFTAIM 3.85% 3_VEGA_DALTM 1.92%
ProjektPočet CPU [1]Strojový čas [2]
3KONFORMERY60
141,77 h
3COMPLEX48
2 030,01 h
3VEGA-1059448
1 429,60 h
3AI_ELE_STR324
941,81 h
3DFTAIM24
936,23 h
3_VEGA_DALTM12
4 548,22 h
voľné
Celkom: 216 z 624
AplikáciaPočet CPU Strojový čas
Gaussian 09168
8 149,60 h
ORCA48
1 878,05 h


[1] Počet obsadených procesorov všetkými spustenými úlohami daného projektu.
[2] Spotrebovaný strojový čas všetkých spustených úloh daného projektu.
© 2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave,  Centrum výpočtovej techniky, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, HPC-Team: hpc [at] stuba.sk