Štatistiky


Obsadenie procesorovZaťaženie klastraPomerné obsadenie procesorov
projektami
Obsadenie procesorov
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 voľné 51.92% 3GRAV_TOPO 15.38% 3_VEGA_DALTM 11.54% 3COMPLEX 9.62% 3AI_ELE_STR5 7.69% 3SKSRB180016 3.85%
ProjektPočet CPU [1]Strojový čas [2]
3GRAV_TOPO96
1 571,47 h
3_VEGA_DALTM72
36 676,36 h
3COMPLEX60
4 942,42 h
3AI_ELE_STR548
327,46 h
3SKSRB18001624
689,16 h
voľné
Celkom: 300 z 624
AplikáciaPočet CPU Strojový čas
Gaussian 09108
38 530,46 h
Gaussian 1648
3 777,48 h
Matlab R2015b96
1 571,47 h
ORCA24
157,21 h


[1] Počet obsadených procesorov všetkými spustenými úlohami daného projektu.
[2] Spotrebovaný strojový čas všetkých spustených úloh daného projektu.
© 2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave,  Centrum výpočtovej techniky, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, HPC-Team: hpc [at] stuba.sk