Štatistiky


Obsadenie procesorovZaťaženie klastraPomerné obsadenie procesorov
projektami
Obsadenie procesorov
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 voľné 47.92% 3_VEGA_DALTM 19.23% 3COMPLEX 15.38% 3SCOFE3 7.69% 3SKSRB180016 5.77% 3COMP 4.01%
ProjektPočet CPU [1]Strojový čas [2]
3_VEGA_DALTM120
149,54 h
3COMPLEX96
7 269,05 h
3SCOFE348
208,57 h
3SKSRB18001636
265,36 h
3COMP25
1 795,80 h
voľné
Celkom: 325 z 624
AplikáciaPočet CPU Strojový čas
CRYSTAL24
1 793,61 h
Gaussian 0948
2 402,13 h
Gaussian 1696
5 182,05 h
ORCA48
208,57 h
Turbomole108
99,76 h


[1] Počet obsadených procesorov všetkými spustenými úlohami daného projektu.
[2] Spotrebovaný strojový čas všetkých spustených úloh daného projektu.
© 2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave,  Centrum výpočtovej techniky, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, HPC-Team: hpc [at] stuba.sk