Štatistiky


Obsadenie procesorovZaťaženie klastraPomerné obsadenie procesorov
projektami
Obsadenie procesorov
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 voľné 35.9% 3_VEGA_DALTM 15.38% 3AI_ELE_STR3 13.46% 3DABMAG 11.54% 3ANTAL-2016 9.94% 3COMPLEX 5.77% 3REACT_WBE 4.17% 3CFDVVER 3.85%
ProjektPočet CPU [1]Strojový čas [2]
3_VEGA_DALTM96
398,91 h
3AI_ELE_STR384
327,02 h
3DABMAG72
2 045,82 h
3ANTAL-201662
4 794,21 h
3COMPLEX36
738,32 h
3REACT_WBE26
198,19 h
3CFDVVER24
108,21 h
voľné
Celkom: 400 z 624
AplikáciaPočet CPU Strojový čas
ANSYS 15.024
108,21 h
Gaussian 0960
754,47 h
Molcas96
398,91 h
ORCA132
2 356,69 h
Vlastný26
198,19 h


[1] Počet obsadených procesorov všetkými spustenými úlohami daného projektu.
[2] Spotrebovaný strojový čas všetkých spustených úloh daného projektu.
© 2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave,  Centrum výpočtovej techniky, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, HPC-Team: hpc [at] stuba.sk