Štatistiky


Obsadenie procesorovZaťaženie klastraPomerné obsadenie procesorov
projektami
Obsadenie procesorov
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 voľné 41.99% 3COMPLEX 15.38% 3QCLDPC 11.54% 3SOFTDEC 11.54% 3DABMAG 7.69% 3COMP 5.77% 3REACT_WBE 4.17% 3_VEGA_DALTM 1.92%
ProjektPočet CPU [1]Strojový čas [2]
3COMPLEX96
10 367,02 h
3QCLDPC72
1 913,88 h
3SOFTDEC72
1 913,26 h
3DABMAG48
5 690,27 h
3COMP36
5 597,01 h
3REACT_WBE26
152,19 h
3_VEGA_DALTM12
29 357,22 h
voľné
Celkom: 362 z 624
AplikáciaPočet CPU Strojový čas
Gaussian 0324
418,51 h
Gaussian 0984
39 305,73 h
ORCA48
5 690,27 h
Turbomole36
5 597,01 h
Vlastný170
3 979,33 h


[1] Počet obsadených procesorov všetkými spustenými úlohami daného projektu.
[2] Spotrebovaný strojový čas všetkých spustených úloh daného projektu.
© 2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave,  Centrum výpočtovej techniky, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, HPC-Team: hpc [at] stuba.sk