Štatistiky


Obsadenie procesorovZaťaženie klastraPomerné obsadenie procesorov
projektami
Obsadenie procesorov
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 voľné 36.54% 3IBIONANO 19.23% 3ANTAL-2017 19.23% 3AI_ELE_STR3 11.54% 3COMPLEX 9.62% 3VEGA-10594 3.85%
ProjektPočet CPU [1]Strojový čas [2]
3IBIONANO120
541,27 h
3ANTAL-2017120
91,35 h
3AI_ELE_STR372
511,89 h
3COMPLEX60
2 736,49 h
3VEGA-1059424
83,97 h
voľné
Celkom: 396 z 624
AplikáciaPočet CPU Strojový čas
Gaussian 09156
3 332,35 h
NWChem120
541,27 h


[1] Počet obsadených procesorov všetkými spustenými úlohami daného projektu.
[2] Spotrebovaný strojový čas všetkých spustených úloh daného projektu.
© 2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave,  Centrum výpočtovej techniky, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, HPC-Team: hpc [at] stuba.sk