Štatistiky


Obsadenie procesorovZaťaženie klastraPomerné obsadenie procesorov
projektami
Obsadenie procesorov
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 voľné 63.46% 3SKSRB180016 13.46% 3COMPLEX 11.54% 3SCOFE3 5.77% 3COMP 5.77%
ProjektPočet CPU [1]Strojový čas [2]
3SKSRB18001684
5 808,26 h
3COMPLEX72
4 897,94 h
3SCOFE336
3 287,31 h
3COMP36
253,49 h
voľné
Celkom: 228 z 624
AplikáciaPočet CPU Strojový čas
Gaussian 0996
8 236,90 h
Gaussian 1696
2 722,79 h
ORCA36
3 287,31 h


[1] Počet obsadených procesorov všetkými spustenými úlohami daného projektu.
[2] Spotrebovaný strojový čas všetkých spustených úloh daného projektu.
© 2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave,  Centrum výpočtovej techniky, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, HPC-Team: hpc [at] stuba.sk