Štatistiky


Obsadenie procesorovZaťaženie klastraPomerné obsadenie procesorov
projektami
Obsadenie procesorov
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 voľné 48.08% 3_VEGA_DALTM 19.23% 3COMPLEX 15.38% 3SCOFE3 7.69% 3SKSRB180016 5.77% 3COMP 3.85%
ProjektPočet CPU [1]Strojový čas [2]
3_VEGA_DALTM120
166,77 h
3COMPLEX96
7 282,83 h
3SCOFE348
215,47 h
3SKSRB18001636
270,53 h
3COMP24
1 797,06 h
voľné
Celkom: 324 z 624
AplikáciaPočet CPU Strojový čas
CRYSTAL24
1 797,06 h
Gaussian 0948
2 409,03 h
Gaussian 1696
5 195,83 h
ORCA48
215,47 h
Turbomole108
115,27 h


[1] Počet obsadených procesorov všetkými spustenými úlohami daného projektu.
[2] Spotrebovaný strojový čas všetkých spustených úloh daného projektu.
© 2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave,  Centrum výpočtovej techniky, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, HPC-Team: hpc [at] stuba.sk