Štatistiky


Obsadenie procesorovZaťaženie klastraPomerné obsadenie procesorov
projektami
Obsadenie procesorov
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 voľné 76.92% 3DFTAIM3 15.38% 3COMPLEX 7.69%
ProjektPočet CPU [1]Strojový čas [2]
3DFTAIM396
2 022,10 h
3COMPLEX48
8 816,37 h
voľné
Celkom: 144 z 624
AplikáciaPočet CPU Strojový čas
Gaussian 16144
10 838,48 h


[1] Počet obsadených procesorov všetkými spustenými úlohami daného projektu.
[2] Spotrebovaný strojový čas všetkých spustených úloh daného projektu.
© 2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave,  Centrum výpočtovej techniky, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, HPC-Team: hpc [at] stuba.sk