Štatistiky


Využitie klastra [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2017 10/2017 11/2017 12/2017 1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 5/2018 6/2018 7/2018 8/2018 9/2018 10/2018 11/2018 12/2018 1/2019 2/2019 3/2019 4/2019 5/2019 6/2019 7/2019 8/2019 9/2019 10/2019 11/2019 12/2019 1/2020 2/2020 3/2020 4/2020 5/2020 6/2020 7/2020 8/2020 9/2020 Mesačný priemer záťaže Maximálne zaťaženie v mesiaci Využitie klastra [%] (Hodinový priemer za posledný mesiac) Priemer 30 40 50 1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod. 6. hod. 7. hod. 8. hod. 9. hod. 10. hod. 11. hod. 12. hod. 13. hod. 14. hod. 15. hod. 16. hod. 17. hod. 18. hod. 19. hod. 20. hod. 21. hod. 22. hod. 23. hod. 24. hod.
© 2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave,  Centrum výpočtovej techniky, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, HPC-Team: hpc [at] stuba.sk