Štatistiky


Využitie klastra [%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1/2019 2/2019 3/2019 4/2019 5/2019 6/2019 7/2019 8/2019 9/2019 10/2019 11/2019 12/2019 1/2020 2/2020 3/2020 4/2020 5/2020 6/2020 7/2020 8/2020 9/2020 10/2020 11/2020 12/2020 1/2021 2/2021 3/2021 4/2021 5/2021 6/2021 7/2021 8/2021 9/2021 10/2021 11/2021 12/2021 Mesačný priemer záťaže Maximálne zaťaženie v mesiaci Využitie klastra [%] (Hodinový priemer za posledný mesiac) Priemer 20 30 1. hod. 2. hod. 3. hod. 4. hod. 5. hod. 6. hod. 7. hod. 8. hod. 9. hod. 10. hod. 11. hod. 12. hod. 13. hod. 14. hod. 15. hod. 16. hod. 17. hod. 18. hod. 19. hod. 20. hod. 21. hod. 22. hod. 23. hod. 24. hod.
© 2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave,  Centrum výpočtovej techniky, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, HPC-Team: hpc [at] stuba.sk