Modelovanie gravitačného účinku topografie Zeme a ďalších nebeských telies


Zodpovedný riešiteľ: Bucha Blažejais profil
Identifikátor: 3GRAVITY_EMM

Anotácia
Projekt je zameraný na modelovanie gravitačného účinku topografie Zeme, Mesiaca a Marsu pomocou i) Newtonovej integrácie v priestorovej oblasti a ii) transformácie sférických harmonických koeficientov vo frekvenčnej oblasti. Významnou súčasťou projektu budú numerické experimenty, ktorých cieľom bude vypočítať rad sférických harmonických funkcií konvergujúci aj na topografii. Tá sa nachádza vo vnútri Brillouinovej sféry, a teda pri priamom použití frekvenčnej metódy má rad sférických harmonických funkcií vo všeobecnosti tendenciu divergovať. Vzájomným porovnaním s Newtonovou integráciou, ktorá nie je ovplyvnená týmto problémom, je možné dôkladne a s vysokou presnosťou analyzovať konvergenciu/divergenciu výsledného sférického harmonického modelu gravitačného potenciálu topografie. Výpočty budú realizované v prostredí MATLAB.

Referencia
1) Bucha, B., Janák, J., Papčo, J., Bezděk, A., 2016. High-resolution regional gravity field modelling in a mountainous area from terrestrial gravity data. Geophysical Journal International 207, 949-966, doi: 10.1093/gji/ggw311.

2) Hirt, C., Kuhn, M., 2014. Band-limited topographic mass distribution generates full-spectrum gravity field: Gravity forward modeling in the spectral and spatial domains revisited. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 119, 3646-3661, doi: 10.1002/2013JB010900.

3) Bucha, B., Janák, J., 2014. A MATLAB-based graphical user interface program for computing functionals of the geopotential up to ultra-high degrees and orders: Efficient computation at irregular surfaces, Computers and Geosciences 66, 219–227, doi: 10.1016/j.cageo.2014.02.005.

4) Bucha, B., Janák, J., 2013. A MATLAB-based graphical user interface program for computing functionals of the geopotential up to ultra-high degrees and orders, Computers and Geosciences 56, 186–196, doi: 10.1016/j.cageo.2013.03.012.

Štatistika za obdobie:

Spotrebovaný strojový čas: 100 624 [h]

3GRAVITY_EMM - Modelovanie gravitačného účinku topografie Zeme a ďalších nebeských telies

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 Jan. Feb. Mar. Apr. Máj. Jún. Júl. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Spotrebovaný čas [h]
Spotrebovaný čas v aplikáciach
AplikáciaStrojový čas[1]
Matlab R2015b98 752 h
[1] Spotrebovaný strojový čas všetkých skončených úloh, využívajúcich danú aplikáciu.

info Pozn. V publikáciach používajte ako vzor poďakovania nasledujúci text:

We are grateful to the HPC center at the Slovak University of Technology in Bratislava, which is a part of the Slovak Infrastructure of High Performance Computing (SIVVP project, ITMS code 26230120002, funded by the European region development funds, ERDF), for the computational time and resources made available.
© 2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave,  Centrum výpočtovej techniky, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, HPC-Team: hpc [at] stuba.sk